Home

Latest

Thursday, 16 June 2016
Notice on Draft-Regulation on Unmanned Aircraft Systems

Draft Regulation of the Civil Aviation Authority of Kosovo on Unmanned Aircraft Systems, published on the CAA website for the public consultation on 1...

Monday, 06 June 2016
Buletini 61 - qershor 2016

Kemi publikuar Buletinin nr. 61 të AAC-së për muajin qershor 2016.

Në këtë numër:

- EASA me trajnime të veçanta për nivelin menaxhues të AAC-ve të  vendev...