Home

Latest

Tuesday, 24 February 2015
CAA has published Occurrence Reporting Overview 2014

CAA has published the document Occurrence Reporting Overview 2014 which contains data for all occurrences reported to CAA during 2014. Pursuant to legis...

Friday, 20 February 2015
Njoftim: Organizimi i provimit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kane aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit të paraglajdit, se ky provim do të mba...