Home

Latest

Saturday, 22 November 2014
Katalogu i pyetjeve për kandidatët të cilët i nënshtrohen pjesës teorike për marrjen e licencës së pilotit të paraglajdit

Njoftojmë publikun se kemi publikuar katalogun e pyetjeve për kandidatët të cilët i nënshtrohen pjesës teorike për marrjen e licencës së pilotit të pa...

Thursday, 02 October 2014
Buletini 42 - tetor 2014

Kemi botuar Buletinin nr. 42 të AAC-së për muajin tetor 2014.

Në këtë numër:

- Rënie e ndjeshme e ndriçimit të aeroplanëve në fluturim me dritë laser

- Del...